RSS

โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
“91 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” 

          วันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสนามสอบโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 “91 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” ระดับอุดมศึกษา ชั้นตรี-ชั้นโท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระครูโสภณวัชรคุณ ผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง ประธานฝ่ายสงฆ์ อ่านคำปราศรัยแม่กลองธรรมสนามหลวง เนื่องในการเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา พ.ศ. 2563 สำหรับการสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 วิชา ประกอบด้วย ภาคเช้า วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ภาคบ่าย วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการสอบครั้งนี้จำนวนกว่า 1,000 คน โดยแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ และห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19

Back
img_9914 2_resize
 
Download
img_9910 2_resize
 
Download
img_9883 2_resize
 
Download
img_9875 2_resize
 
Download
img_9865 2_resize
 
Download
img_9862 2_resize
 
Download
img_9836 2_resize
 
Download
img_9831 2_resize
 
Download
img_9829 2_resize
 
Download
img_9814 2_resize
 
Download
img_9811 2_resize
 
Download
img_9807 2_resize
 
Download
img_9806 2_resize
 
Download
img_9802 2_resize
 
Download
img_9795 2_resize
 
Download
img_9783 2_resize
 
Download
img_9780 2_resize
 
Download
img_9779 2_resize
 
Download
img_9776 2_resize
 
Download
img_9772 2_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery