RSS

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมทัศนศึกษากับข้าราชการและนักเรียนนายร้อย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมทัศนศึกษากับข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

Back
1k8a3820_resize
 
Download
1k8a3819_resize
 
Download
1k8a3818_resize
 
Download
1k8a3817_resize
 
Download
1k8a3816_resize
 
Download
1k8a3815_resize
 
Download
1k8a3812_resize
 
Download
1k8a3810_resize
 
Download
1k8a3809_resize
 
Download
1k8a3808_resize
 
Download
1k8a3807_resize
 
Download
1k8a3806_resize
 
Download
1k8a3803_resize
 
Download
1k8a3802_resize
 
Download
1k8a3801_resize
 
Download
1k8a3800_resize
 
Download
1k8a3798_resize
 
Download
1k8a3797_resize
 
Download
1k8a3796_resize
 
Download
1k8a3795_resize
 
Download
1k8a3794_resize
 
Download
1k8a3792_resize
 
Download
1k8a3791_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery