RSS

พิธีมิ่งขวัญ นพบายศรี อัญชลีครูช่าง  ประจำปี 2564 

 

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญคณะ และพิธีมิ่งขวัญ นพบายศรี อัญชลีครูช่าง ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย อาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อกันไประหว่างรุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้งพิธีมอบโล่เกียรติคุณ โครงการส่งเสริมยกย่องบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ พิธีรำบวงสรวง จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิธีเจิมหน้าผากให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

Back
1k8a4055_resize
 
Download
1k8a4053_resize
 
Download
1k8a4052_resize
 
Download
1k8a4051_resize
 
Download
1k8a4050_resize
 
Download
1k8a4049_resize
 
Download
1k8a4048_resize
 
Download
1k8a4047_resize
 
Download
1k8a4046_resize
 
Download
1k8a4045_resize
 
Download
1k8a4042_resize
 
Download
1k8a4041_resize
 
Download
1k8a4040_resize
 
Download
1k8a4039_resize
 
Download
1k8a4038_resize
 
Download
1k8a4037_resize
 
Download
1k8a4036_resize
 
Download
1k8a4033_resize
 
Download
1k8a4029_resize
 
Download
1k8a4028_resize
 
Download
1k8a4025_resize
 
Download
1k8a4024_resize
 
Download
1k8a4023_resize
 
Download
1k8a4022_resize
 
Download
1k8a4020_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery