RSS
  • KPRU NEWS : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับทีม Perfect skill kpru ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    คว้า “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022 รุ่น Teen Age จังหวัดกำแพงเพชร

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม To be number one kpru ได้เข้าร่วมรับชมการแข่งขัน ให้กำลังใจ และรับรางวัล ซึ่งทีม Perfect skill kpru ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022 รุ่น Teen Age ระดับจังหวัด และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น​ชั้น​ 2 ศูนย์การค้า​กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Back
1k8a4422_resize
 
Download
1k8a4414_resize
 
Download
1k8a4383_resize
 
Download
1k8a4382_resize
 
Download
1k8a4381_resize
 
Download
1k8a4367_resize
 
Download
1k8a4364_resize
 
Download
1k8a4359_resize
 
Download
1k8a4358_resize
 
Download
1k8a4354_resize
 
Download
1k8a4349_resize
 
Download
1k8a4347_resize
 
Download
1k8a4343_resize
 
Download
1k8a4338_resize
 
Download
1k8a4337_resize
 
Download
1k8a4336_resize
 
Download
1k8a4334_resize
 
Download
1k8a4333_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery