RSS

KPRU NEWS :

      พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

      วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม โดยมีมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

      เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานแต่งกายด้วยชุดปกติขาวเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

      เวลา 09.00 น. คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในหน่วยงานที่ตั้งของตนเอง

      เวลา 13.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

              ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4874
 
Download
img_4867
 
Download
img_4862
 
Download
img_4859
 
Download
img_4857
 
Download
img_4856
 
Download
img_4854
 
Download
img_4849
 
Download
img_4848
 
Download
img_4847
 
Download
img_4846
 
Download
img_4844
 
Download
img_4843
 
Download
img_4840
 
Download
img_4838
 
Download
img_4837
 
Download
img_4834
 
Download
img_4831
 
Download
img_4827
 
Download
img_4823
 
Download
img_4818
 
Download
img_4817
 
Download
img_4812
 
Download
img_4810
 
Download
img_4805
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery