RSS

          KPRU NEWS : พิธีมิ่งขวัญ นพบายศรี อัญชลีครูช่าง  ประจำปี 2565
          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญคณะ และพิธีมิ่งขวัญ นพบายศรี อัญชลีครูช่าง ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ชูทัน ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย อาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อกันไประหว่างรุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้งพิธีมอบโล่เกียรติคุณ โครงการส่งเสริมยกย่องบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ พิธีรำบวงสรวง จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิธีเจิมหน้าผากให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

          ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ KPRU

Back
1k8a4272
 
Download
1k8a4270
 
Download
1k8a4268
 
Download
1k8a4266
 
Download
1k8a4264
 
Download
1k8a4262
 
Download
1k8a4260
 
Download
1k8a4258
 
Download
1k8a4256
 
Download
1k8a4254
 
Download
1k8a4253
 
Download
1k8a4250
 
Download
1k8a4248
 
Download
1k8a4245
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery