RSS

           วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 300 คน เข้าร่วมพิธี
          

           สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นในภาคบ่ายมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำกล่าวถวายราชสดุดี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย

                         ภาพแล้วข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ KPRU

Back
img_6835
 
Download
img_6833
 
Download
img_6830
 
Download
img_6828
 
Download
img_6827
 
Download
img_6823
 
Download
img_6816
 
Download
img_6811
 
Download
img_6808
 
Download
img_6807
 
Download
img_6796
 
Download
img_6786
 
Download
img_6782
 
Download
img_6775
 
Download
img_6773
 
Download
img_6772
 
Download
img_6770
 
Download
img_6768
 
Download
img_6765
 
Download
img_6763
 
Download
img_6758
 
Download
img_6751
 
Download
img_6749
 
Download
img_6747
 
Download
img_6745
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery