RSS

พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2565

          วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ ในพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_0093_resize
 
Download
img_0092_resize
 
Download
img_0091_resize
 
Download
img_0090_resize
 
Download
img_0089_resize
 
Download
img_0088_resize
 
Download
img_0086_resize
 
Download
img_0085_resize
 
Download
img_0082_resize
 
Download
img_0081_resize
 
Download
img_0080_resize
 
Download
img_0079_resize
 
Download
img_0078_resize
 
Download
img_0076_resize
 
Download
img_0075_resize
 
Download
img_0074_resize
 
Download
img_0073_resize
 
Download
img_0072_resize
 
Download
img_0071_resize
 
Download
img_0066_resize
 
Download
img_0064_resize
 
Download
img_0062_resize
 
Download
img_0060_resize
 
Download
img_0056_resize
 
Download
img_0055_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery