RSS

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ

 

                         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ โดยมีข้าราชการตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่มีความสนใจเกี่ยวกับความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 คน ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาของหน่วยและการอบรมจากวิทยากรจิตอาสา 904 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery