RSS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6

6th ASEAN YOUTH  CAMP 2019

        วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

       โครงการนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพชร และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) , วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระหว่างประเทศไทยและอาเซียนได้ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียนร่วมกันและเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์อาเซียนให้กับเยาวชน กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียน นักศึกษาจากประเทศอาเซียน จำนวน 6 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2. สหพันธรัฐมาเลเซีย 3. สาธารณรัฐเกาหลี 4. สาธารณรัฐอินเดีย 5. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และ 6.ประเทศไทยประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษาสิรินธร กำแพงเพชร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมภายในจังหวัดกำแพงเพชร

 

Back
img_1022_resize
 
Download
img_1016_resize
 
Download
img_1015_resize
 
Download
img_1002_resize
 
Download
img_1001_resize
 
Download
img_1000_resize
 
Download
img_0993_resize
 
Download
img_0990_resize
 
Download
img_0989_resize
 
Download
img_0986_resize
 
Download
img_0985_resize
 
Download
img_0962_resize
 
Download
img_0958_resize
 
Download
img_0954_resize
 
Download
img_0953_resize
 
Download
img_0949_resize
 
Download
img_0947_resize
 
Download
img_0941_resize
 
Download
img_0939_resize
 
Download
img_0933_resize
 
Download
img_0926_resize
 
Download
img_0918_resize
 
Download
img_0916_resize
 
Download
img_0914_resize
 
Download
img_0911_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery