RSS

สำนักงานอธิการบดี  ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

 

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดวังยาง ตำบลนครชุม อำเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีอาจารย์เพ่ง  วศินวงศ์สว่าง หัวหน้างานอาคารและสถานที่ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันธำรงรักษาประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนา

Back
img_9680_resize
 
Download
img_9679_resize
 
Download
img_9678_resize
 
Download
img_9677_resize
 
Download
img_9676_resize
 
Download
img_9672_resize
 
Download
img_9671_resize
 
Download
img_9670_resize
 
Download
img_9667_resize
 
Download
img_9666_resize
 
Download
img_9664_resize
 
Download
img_9661_resize
 
Download
img_9659_resize
 
Download
img_9658_resize
 
Download
img_9655_resize
 
Download
img_9654_resize
 
Download
img_9653_resize
 
Download
img_9651_resize
 
Download
img_9649_resize
 
Download
img_9647_resize
 
Download
img_9646_resize
 
Download
img_9641_resize
 
Download
img_9639_resize
 
Download
img_9638_resize
 
Download
img_9635_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery