RSS

กิจกรรม การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดสุโขทัย 2562

                           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดสุโขทัย 2562 กิจกรรม การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโครงการโดยว่าที่ร้อยตรี ฉัตรดา  ยิ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย และจังหวัดสุโขทัย  ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงร่วมสมัยพร้อมด้วยนักแสดงรับเชิญจากภาพยนตร์เรื่องโหมโรง การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุ่ยส์ในชุดครุฑยุดนาค การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ โดยมีนักแสดงและศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัย นาฏศิลป (ศาลายา) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และเยาวชนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษาสิรินธร กำแพงเพชร

Back
img_9182_resize
 
Download
img_9181_resize
 
Download
img_9178_resize
 
Download
img_9174_resize
 
Download
img_9173_resize
 
Download
img_9171_resize
 
Download
img_9169_resize
 
Download
img_9168_resize
 
Download
img_9167_resize
 
Download
img_9166_resize
 
Download
img_9165_resize
 
Download
img_9163_resize
 
Download
img_9162_resize
 
Download
img_9160_resize
 
Download
img_9159_resize
 
Download
img_9158_resize
 
Download
img_9157_resize
 
Download
img_9154_resize
 
Download
img_9153_resize
 
Download
img_9152_resize
 
Download
img_9143_resize
 
Download
img_9141_resize
 
Download
img_9140_resize
 
Download
img_9139_resize
 
Download
img_9137_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery