RSS

พิธีเจิมแผ่นดวงศิลาฤกษ์และไม้มงคล อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

          วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร นายศิวะ แสงมณี ผู้แทนทุนนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพรช รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   เข้าร่วมพิธีเจิมแผ่นดวงศิลาฤกษ์และไม้มงคล โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สำหรับการก่อสร้าง อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กราบเรียนถวาย รายงานการก่อสร้าง อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร จากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประทานพระพุทธรูป ภปร แก่ผู้ถวายปัจจัยสมทบการก่อสร้าง อาคารพระสังฆราชานุสรณ์

 

 

         

 

Back
img_4341_resize
 
Download
img_4340_resize
 
Download
img_4339_resize
 
Download
img_4337_resize
 
Download
img_4336_resize
 
Download
img_4335_resize
 
Download
img_4334_resize
 
Download
img_4333_resize
 
Download
img_4331_resize
 
Download
img_4328_resize
 
Download
img_4327_resize
 
Download
img_4326_resize
 
Download
img_4325_resize
 
Download
img_4324_resize
 
Download
img_4319_resize
 
Download
img_4317_resize
 
Download
img_4316_resize
 
Download
img_4315_resize
 
Download
img_4313_resize
 
Download
img_4312_resize
 
Download
img_4311_resize
 
Download
img_4310_resize
 
Download
img_4309_resize
 
Download
img_4307_resize
 
Download
img_4306_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery