RSS

                                กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562

               วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณคลองด้านหน้าอาคาร หอประชุมรัตนอาภา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งในกิจกรรมก็ประกอบไปด้วย การทำความสะอาดคูคลอง เก็บขยะในแหล่งน้ำโดยรอบมหาวิทยาลัยฯและพื้นที่รอบๆบริเวณมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาตารจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รวมทั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากชมรมจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ชมรมสร้างสรรค์สังคม, ชุมนุมจิตอาสาคณะครุศาสตร์ และองค์การบริหารนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

                                                          ภาพ/ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k999 11
 
Download
1k999 10
 
Download
1k999 9
 
Download
1k999 8
 
Download
1k999 7
 
Download
1k999 6
 
Download
1k999 5
 
Download
1k999 4
 
Download
1k999 3
 
Download
1k999 2
 
Download
1k999 1
 
Download
1k8a6914_resize
 
Download
1k8a6913_resize
 
Download
1k8a6912_resize
 
Download
1k8a6909_resize
 
Download
1k8a6904_resize
 
Download
1k8a6898_resize
 
Download
1k8a6871_resize
 
Download
1k8a6868_resize
 
Download
1k8a6864_resize
 
Download
1k8a6857_resize
 
Download
1k8a6843_resize
 
Download
1k8a6819_resize
 
Download
1k8a6809_resize
 
Download
1k8a6805_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery