RSS

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"

          วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โดยภายในพิธีปิดประกอบด้วยการมอบเหรียญรางวัลให้กับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้ช่วยาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กาสะลองคำเกมส์" ในปี 2562

          พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2561 มีการจัดการแข่งขัน 15 ประเภทชนิดกีฬา ชิงเหรียญทอง 99 เหรียญทอง โดยมีผลสรุปเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คว้า 26 เหรียญทอง 28 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้า 22 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คว้า 13 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง
          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้า 12 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 25 เหรียญทองแดง
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คว้า 11 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คว้า 7 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คว้า 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง
          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้า 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery