RSS

สงกรานต์ ราชภัฏ 2562
“ฮั่นแน่.....ลายดอก บอกรัก”

                      เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) สโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ ร่วมกับสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2562  “ฮั่นแน่ ลายดอก บอกรัก” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำอวยพรให้ชาวราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย นอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย จากนั้นประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาบดี พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2561 และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

dsc04831_resize
 
Download
dsc04805_resize
 
Download
dsc04804_resize
 
Download
dsc04802_resize
 
Download
1k8a2563_resize
 
Download
1k8a2522_resize
 
Download
1k8a2515_resize
 
Download
1k8a2512_resize
 
Download
1k8a2507_resize
 
Download
1k8a2503_resize
 
Download
1k8a2498_resize
 
Download
1k8a2494_resize
 
Download
1k8a2493_resize
 
Download
1k8a2485_resize
 
Download
1k8a2483_resize
 
Download
1k8a2474_resize
 
Download
1k8a2468_resize
 
Download
1k8a2466_resize
 
Download
1k8a2459_resize
 
Download
1k8a2454_resize
 
Download
1k8a2445_resize
 
Download
1k8a2441_resize
 
Download
1k8a2435_resize
 
Download
1k8a2431_resize
 
Download
1k8a2411_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery