RSS

                                                         พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562

              วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัด "พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกว่าลเปิดในพิธีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งท่าน พระโสภณคณาภรณ์ มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในชมรมนาฏศิลป์ ที่มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานจากภายนอกได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนมาก

                                                                         ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

dcs_001 79_resize
 
Download
dcs_001 77_resize
 
Download
dcs_001 76_resize
 
Download
dcs_001 75_resize
 
Download
dcs_001 73_resize
 
Download
dcs_001 71_resize
 
Download
dcs_001 70_resize
 
Download
dcs_001 69_resize
 
Download
dcs_001 67_resize
 
Download
dcs_001 65_resize
 
Download
dcs_001 64_resize
 
Download
dcs_001 61_resize
 
Download
dcs_001 60_resize
 
Download
dcs_001 59_resize
 
Download
dcs_001 58_resize
 
Download
dcs_001 57_resize
 
Download
dcs_001 55_resize
 
Download
dcs_001 52_resize
 
Download
dcs_001 51_resize
 
Download
dcs_001 50_resize
 
Download
dcs_001 49_resize
 
Download
dcs_001 47_resize
 
Download
dcs_001 45_resize
 
Download
dcs_001 44_resize
 
Download
dcs_001 43_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery