RSS

                                                         พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562

              วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัด "พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกว่าลเปิดในพิธีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งท่าน พระโสภณคณาภรณ์ มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในชมรมนาฏศิลป์ ที่มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานจากภายนอกได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนมาก

                                                                         ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

dcs_001 41_resize
 
Download
dcs_001 38_resize
 
Download
dcs_001 33_resize
 
Download
dcs_001 31_resize
 
Download
dcs_001 30_resize
 
Download
dcs_001 29_resize
 
Download
dcs_001 28_resize
 
Download
dcs_001 27_resize
 
Download
dcs_001 26_resize
 
Download
dcs_001 23_resize
 
Download
dcs_001 22_resize
 
Download
dcs_001 20_resize
 
Download
dcs_001 19_resize
 
Download
dcs_001 18_resize
 
Download
dcs_001 16_resize
 
Download
dcs_001 13_resize
 
Download
dcs_001 4_resize
 
Download
dcs_001 3_resize
 
Download
dcs_001 2_resize
 
Download
dcs_001 1_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery