RSS

           เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยายามกำแพงเพชร จัดโครงการ "วันเอดส์โลก" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี อาจารย์เลเกีย เขียวดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ในการนำทีมวิทยากรมาให้ความรู้และเสริมความเข้าใจเรื่องของโรค HIV และการป้องกันโรคเอดส์ เพื่อนักศึกษาได้ตระหนักถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการป้องกันอย่างถูกต้อง

ภาพและข่าว : PR KPRU

1k8a4123_resize
 
Download
1k8a4120_resize
 
Download
1k8a4108_resize
 
Download
1k8a4103_resize
 
Download
1k8a4101_resize
 
Download
1k8a4098_resize
 
Download
1k8a4097_resize
 
Download
1k8a4096_resize
 
Download
1k8a4093_resize
 
Download
1k8a4091_resize
 
Download
1k8a4088_resize
 
Download
1k8a4086_resize
 
Download
1k8a4075_resize
 
Download
1k8a4062_resize
 
Download
1k8a4056_resize
 
Download
1k8a4053_resize
 
Download
1k8a4049_resize
 
Download
1k8a4047_resize
 
Download
1k8a4041_resize
 
Download
1k8a4037_resize
 
Download
1k8a4034_resize
 
Download
1k8a4031_resize
 
Download
1k8a4027_resize
 
Download
1k8a4021_resize
 
Download
1k8a4008_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery