ผลการแข่งขันทักษะความสามารถการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (MOS)
สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั่วทุกภูมิภาค

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
       นางสาวกมลพรรณ ไชยศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้คะแนน 908 คะแนน
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
       1. นางสาวศิริวรรณ บุญเกิด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้คะแนน 838 คะแนน
       2. นายวัลลภ   วิรัตน์เกษม   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง           ได้คะแนน 838 คะแนน

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
       นายเชิดตระกูล เกิดแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ได้คะแนน 769 คะแนน

รางวัลชมเชย
       นางสาวพสชนัน บุญญาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้คะแนน 746 คะแนน

 

ชมภาพบรรยากาศการมอบรางวัล (ด้านล่าง)

 

ict002
 
Download
ict003
 
Download
ict01
 
Download
ict03-1
 
Download
ict03-2
 
Download
ict03-3
 
Download
ict4
 
Download
ict5
 
Download
ict6
 
Download
ict7
 
Download
ict9
 
Download
ict10
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery