01

มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ในนาม BISON KPRU ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา 11th Thailand  National  Cheerleading Championship 2015 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้แข่งขันหลายรายการและได้รับรางวัลดังนี้

02

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท เชียร์ลีดดิ้ง ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ดีวีชั่น 1

03

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท เชียร์ลีดดิ้ง ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ดีวีชั่น 2

04

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท เดี่ยว (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

05

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท เบสิกสตั้น

06

รางวัลอันดับที่ 5 ประเภท เดี่ยว (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

07

รางวัลอันดับที่ 5 ประเภท กรุ๊ปสตั้น

08

รางวัลอันดับที่ 5 ประเภท โคเอ็ด สตั้น

09

รางวัลอันดับที่ 7 ประเภท ปอมๆ ดับเบิลแดน

10

โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมจากสถาบันต่างๆ เข้าแข่งขันมากมายหลายรายการตั้งแต่ อนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงระดับประชาชนทั่วไป

11

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อนุวัฒน์ โลหะการก ผู้ฝึกสอนนักกีฬา และขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประธานชมรมเชียร์ลีดดิ้ง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่คอยช่วยสนับสนุนนักศึกษาในการแข่งขันด้วยดีเสมอมา

01
 
Download
02
 
Download
03
 
Download
04
 
Download
05
 
Download
06
 
Download
07
 
Download
08
 
Download
09
 
Download
10
 
Download
11
 
Download
12
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery