ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉราพร เมทา ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation The 5th Undergraduate Applied Mathematics Conferrence (UAMC 2016) งานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

uamc2016

UAMC 2016
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery