วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS” ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในมหาวิทยาลัย โดยเรียนเชิญวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรดังนี้ นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายสุรศักดิ์ เปลี่ยนภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายพงศ์ ผลพัฒนาสกุลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องปฏิบัติการอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

13323246_1381664821860685_2869205288981148294_o
 
Download
13329348_1381664668527367_5285720507971925366_o
 
Download
13329478_1381664885194012_8343164397380663107_o
 
Download
13392087_1381664891860678_8528659725385514595_o
 
Download
13392169_1381664688527365_7238516249213201313_o
 
Download
13403759_1381664788527355_819896500110630349_o
 
Download
13412003_1381664951860672_6385264653009567079_o
 
Download
13412092_1381664865194014_3962018495940056501_o
 
Download
13415587_1381664828527351_4655578672540292100_o
 
Download
13416963_1381664495194051_8975110341720525665_o
 
Download
13344558_1064491583643492_8159637332321002714_n
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery