วันที่ 8 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรม “เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” โดยเรียนเชิญวิทยากรพิเศษ คุณภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาบรรยายพิเศษ ซึ่งมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรศ.พรเพ็ญ โชชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

13316982_1382409681786199_6564802914376636905_o
 
Download
13329526_1382409648452869_2429968756053485867_o
 
Download
13340064_1382409525119548_6658624093370565437_o
 
Download
13340318_1382409491786218_4902817717898936945_o
 
Download
13346376_1382409705119530_7017132496764591711_o
 
Download
13392017_1382409581786209_8882886107773622510_o
 
Download
13403811_1382409938452840_3979029163900593190_o
 
Download
13403968_1382409805119520_6423757767441052352_o
 
Download
13404018_1382409558452878_7898992811878726410_o
 
Download
13411781_1382409498452884_9134751212909344106_o
 
Download
13415552_1382409635119537_1728181190032604932_o
 
Download
13416974_1382409885119512_4755796747828174702_o
 
Download
dsc_9622
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery