วันที่ 25 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครุศาสตร์ สดุดี” ประจำปี 2559 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูปูชนียบุคคลที่ทำตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมอาชีพในเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่เกียรติคุณของปูชนียบุคคลทางการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยมีอาจารย์ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. อาจารย์สาโรจน์ ชาญเชี่ยว ประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา 2. อาจารย์สมนึก ยุวพันธ์ ประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา3. อาจารย์ทองสุข คงหอม ประเภทบุคลากรอื่นทางการศึกษา 4. อาจารย์วินิจศรี พูลเขียว ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน 5. อาจารย์ประมูล อนุชปรีชา ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน 6.อาจารย์กอบกุล นิลาภรณ์ ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม คณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery