27 ก.ค. 2559 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “การปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ” ประจำปี 2559 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจ ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมจำนวน 57 คน ณ ห้องประชุม 1431 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

กิจกรรมปฐมนิเทศ พนังงานมหาวิทยาลัย 2559
 
Download
กิจกรรมปฐมนิเทศ พนังงานมหาวิทยาลัย 2559
 
Download
กิจกรรมปฐมนิเทศ พนังงานมหาวิทยาลัย 2559
 
Download
กิจกรรมปฐมนิเทศ พนังงานมหาวิทยาลัย 2559
 
Download
กิจกรรมปฐมนิเทศ พนังงานมหาวิทยาลัย 2559
 
Download
กิจกรรมปฐมนิเทศ พนังงานมหาวิทยาลัย 2559
 
Download
กิจกรรมปฐมนิเทศ พนังงานมหาวิทยาลัย 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery