วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่ และอธิบายให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ออกเสียงได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติได้ ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery