วันที่ 10 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา “12 สิงหาคม 2559” “งามอย่างไทย เทิดไท้ราชินี” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธกิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนนำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ อีกทั้งได้มีการจัดการแสดงแบบผ้าไทย จากตัวแทนของแต่ละ คณะ/ศูนย์/สำนัก/และนักศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery