วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชินี โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการร่วมใจปลูกต้นไม้จำนวน 225 ต้น ประกอบด้วย ต้นหางนกยูง ต้นชมพูพันทิพย์ และต้นราชพฤกษ์ บริเวณรอบคันคลองด้านหน้าป้อมยาม 1 ป้อมยาม 2 ของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า คืนความเป็นธรรมชาติให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้สอดคล้องกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โครงการถนนสีเขียว (Green Street) และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมถวายความจงรักภักดี ร่วมปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจ นำมาซึ่งความรักและสามัคคีของคนในชาติสืบไป กิจกรมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery