วันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 โดยมี รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ภายในพิธีเปิดมีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม คุณทัศนาพร บุญญฤทธิ์ บริษัทปตท. สำรวจและผลิตปริโตเลียม จำกัด (มหาชน) พิธีมอบรางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2559 ได้แก่
1. ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
2. ผศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
3. อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
4. รศ.ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม
พิธีมอบ รางวัลการประกวดโปสเตอร์ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสมพร สิทธิแพทย์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินไผ่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 นางสาวรัศมีจันทร์ เกงขุนทด โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และพิธีรับมอบของที่ระลึกจาก รศ.ดร.สมจันทร์ บุญพันธ์มี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery