วันที่ 29 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงาน "วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559 โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 44 รูป และยังมีกิจกรรม อาทิ การมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น การแสดงจากนักศึกษาแต่ละคณะ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3)

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery