วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยมี ผศ.รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันทั่วประเทศ ณ บริเวณหน้าอารารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery