วันที่ 9 ธันวาคม 2559 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร” โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาระดับความสุขของคนในองค์กรและเพื่อสร้างนักสร้างสุขในองค์กรรวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างสุขที่เหมาะสมในองค์กร ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery