มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 30 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อเวลา 08.00 น.(14ก.พ.60) รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 30 รูป โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชาและจุดเครื่องทองน้อย กราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นประธานในพิธีมอบผ้าไตรให้ผู้แทนนาค และพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร หลังจากนั้นประธานในพิธีถวายอัฐบริขารแด่สามเณร ถวายไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์และพระคู่สวด พระสงฆ์อนุโมทนา สำหรับการโครงการอุปสมบทในครั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.) ได้เห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อุปสมบทพร้อมกัน ณ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ต่อจากนั้นจะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และในวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ปฏิบัติธรรม
เพื่อสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมกันทั้ง 999 รูป ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และลาสิกขาบท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์

อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery