วันที่ 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (อบจ.) สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร(อพท.) วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)  จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560  โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระหว่างประเทศไทยและอาเซียนได้ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียนร่วมกัน และเพื่อฝึกปฏิบัติด้านนาฏศิลป์อาเซียนร่วมกัน จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา เวียดนามและไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

 

ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
ASENA Youth Camp 2017
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery