เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 งานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรม “เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.ภาส ภาสสัทธา ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ  ณ ห้องประชุมรัตนาอาภา (หอประชุมเก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery