วันที่ 18 พ.ค. 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธี "รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560" แก่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อแสดงความเคารพนับถือและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยอันดีงาม

รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery