เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 8 “พิงคนครเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี ผู้แทนผู้บริหาร นายกสโมสรบุคลากรเจ้าหน้าที่ และทัพนักกีฬาบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร , มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวน 1,000 คน สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “พิงคนครเกมส์” มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ดังคำขวัญที่ว่า “มิตรภาพ สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี สานสามัคคีด้วยกีฬา” โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 ถ้วย จากการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมชายและทีมหญิง

พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery