เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย Health Food Service ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 4

็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
็Health Food Service KPRU
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery