วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวนรายนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวกว่า 400 คน ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery