ศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรับทราบข้อมูล นโยบายการบริหารงาน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีเป้าหมายในการเปิดรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์ณัททวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery