มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”  

        วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”  

        ตามที่รัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาได้เห็นถึงโทษของ การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ จากสถานการณ์การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงช่วยกันรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของเหล้า และบุหรี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยต้องการผลักดันให้สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาปลอดเหล้า และปลอดบุหรี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้น และประกาศแนวทางอย่างแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและควบคุมการดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของบุคคลในมหาวิทยาลัยที่จะร่วมมือกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกคณะ และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นคณะและหน่วยงานปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อไป

        นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ จากนั้นเป็นการแสดง Cover Dance และการแสดง Cheerleading ของชมรม To be Number One  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และการบรรยายพิเศษเรื่องโทษและผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเสพติด วิทยากรโดยคุณสุกัลยา แสงกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

 

 

พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery