มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก GEORGIA GWINNETT COLLEGE

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก GEORGIA GWINNETT COLLEGE จำนวน 20 ท่าน ซึ่งเดินทางมาร่วมงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
welcomegeorgia-gwinnett-college
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery