การประชุมชี้แจงพนักงานแจบนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี และ ผศ.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงพนักงานแจบนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมรัตนาอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีนางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการนี้เป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวมบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ให้กับพนักงานแจงนับ จำนวน 875 คน เจ้าหน้าที่วิชาการ 29 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ 20 คน เพื่อให้พนักงานแจงนับ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในระเบียบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้อง การเก็บรวมรวมข้อมูลจำนวนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดกำแพงเพชร 175,000 คน ใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560 

การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery