บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใจวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำรองให้มีปริมาณเพียงพอ ต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง  โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรับบริจาคตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. มีจำนวนยอดบริจาคโลหิตในครั้งนี้ถึง 244 ราย

เนื้อข่าว/ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery