กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมให้ความรู้ Green Office


          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ 
Green Office ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   โดยมหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการดำเนินการให้สถานที่ทำงานเป็นสำนักงานสีเขียวเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้บุคลากรเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนตามนโยบายของรัฐบาลและที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ  เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง  ระดับกลาง  และระดับต้น   มีองค์ความรู้ด้านสำนักงานสีเขียว  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   ซึ่งมีส่วนทำให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการทำงาน และเพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว  Green Office  ไปประยุกต์ใช้  วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
โครงการอบรม Green Office 2017
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery