โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกำแพงเพชรจัดกิจกรรม "แม่ลูกผูกพัน วันแม่แห่งชาติ"

 

          วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน” ในวันแม่แห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรม "แม่ลูกผูกพันธ์ วันแม่แห่งชาติ" จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพันความกตัญญูกตเวทีจากลูกที่มีต่อแม่ รวมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย ทั้งยังเป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน กับชุมชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล การขับร้องเพลงประสานเสียงบทเพลงค่าน้ำนมและอิ่มอุ่น การฉายภาพวีดีทัศน์ประกอบเพลงเกี่ยวกับแม่ จากนั้นนักเรียนได้ร่วมแสดงความรักต่อแม่ ด้วยการมอบดอกมะลิให้แม่ ซึ่งสร้างความอบอุ่นภายในงานเป็นอย่างมาก

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery