การประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ประจำสนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
           

     วันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ประจำสนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม และกล่าวชี้แจงการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้รับทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน ทั้งมีจำนวนผู้เข้าสอบ 10,037 ที่นั่ง ใช้อาคารสอบ 24 อาคาร 163 ห้องสอบ มีคณะกรรมการคุมสอบจำนวนกว่า 600 คน  การสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที ทั้งภาเช้าและภาคบ่าย
       
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความร่วมมือ หากท่านใดไม่มีกิจธุระ ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากจราจรติดขัด และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปในสนามสอบ โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ ซึ่งทางขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดรถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) รถวินมอเตอร์รับจ้าง ให้บริการรับ-ส่ง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร มายังสนามสอบ ซึ่งใช้เส้นทางถนนสายพหลโยธิน และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมนักศึกษาจิตอาสา ไว้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับส่งผู้เข้าสอบ ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย และด้านหลังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสอบโปรดแจ้งญาติที่จะเดินทางมารับ-ส่ง โดยให้นัดหมายสถานที่กันไว้ให้พร้อม หรือให้แจ้งญาติไปรับ - ส่ง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ในวันดังกล่าว 

จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery