กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย


          วันที่ 28 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธี ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคาร 1 (อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้) ภายในพิธีประกอบด้วย ขบวนแห่อัญเชิญธงชาติไทยจากลานพระพุทธวิธานปัญญาบดี มาสู่บริเวณเสาธงหน้าอาคาร 1 โดยมีวงดุริยางค์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขบวนแห่ จากนั้นอัญเชิญธงชาติไทยประดับที่เสาธงชาติ และเวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกัน
          สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยนั้น เกิดจากมติเห็นชอบการประชุมคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
          

 

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery