เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตร์จารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธาน  กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้คณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมรําลึกถึงความสําคัญของมหาวิทยาลัย และตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป ในวันครบรอบ 44 ปี  ซึ่งกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่
เวลา 07.30 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
เวลา 08.30 น. พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขบวนแห่ตราพระราชลัญจกร โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมขบวน พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
และเวลา 09.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 29 รูป ณ บริเวณสระปลาบึก

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery